Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Seven bağrında sultânım elem yüz bin gönül tektir
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Akın Özkan
Söz Yazarı:
M. Turan Yarar
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
17722