Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zîver-i sîne edip rûh-i revânım diyerek
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
11705