Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Andelîb-i bağ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ
Makamı:
Rahatülervah
Bestekarı:
H. Sadettin Arel
Söz Yazarı:
Kâmil Efendi (Şeyh)
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
449