Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Drama'lı Hasan Hasgüler
Söz Yazarı:
Drama'lı Hasan Hasgüler
Formu:
Şarkı
Usulü:
Nim Sofyan
REPno:
25