Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bu hâlin ne anlam taşır bilemem
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Suphi İdrisoğlu
Söz Yazarı:
Mustafa Töngemen
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
2535