Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bulutların arasından her gece
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Necip Gülses
Söz Yazarı:
Fatma Onur
Formu:
Şarkı
Usulü:
Nim Sofyan
REPno:
18806