Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3956