Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Neveser Kökdeş
Söz Yazarı:
Suat Güngören
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
4136