Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
1528