Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir tavr-ı zibâ yosma civandır
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Rızâ Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
2293