Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil sana şimdi bendedir
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Tanbûri İzak Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3446