Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bugün hâl-i firak-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2518