Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil-bestenim meshûrunum
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Vecdi Seyhun
Söz Yazarı:
R. Mahmut Ekrem
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
3356