Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cem olmuş dervişleri
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Zeki Altun (Hâfız)
Söz Yazarı:
Eşrefoğlu Rûmî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
2807