Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Zâkir Ahmet Efendi(Şeyh)
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14123