Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Elâ yâ eyyüha's-sâki
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
Hâfız-ı Şirâzî
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
3812