Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey dillere cân ü hayat bahşeyleyen şahım yetiş
Makamı:
Rast
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
İrşâdî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14553