Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey nevâziş-perverim âlem beğenmiş hâlini
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Selâhattin Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4213