Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey serv-i hırâman çeşmime nûr oldu cemâlin
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Sabahattin Volkan
Söz Yazarı:
Sabâhattin Volkan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
13360