Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey Resul-i hazret-i Hak ve'y Habîb-i Kibriyâ
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
Sezâî
Formu:
Tevşih
Usulü:
Evsat
REPno:
21600