Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey nâzenîn-i dil-rübâ vârım sana olsun fedâ
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
4206