Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Her nağmen ile ruhuma sen et de bir ihsan
Makamı:
Rast
Bestekarı:
N. Cemil Sangan
Söz Yazarı:
Şadiye Sangan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
20216