Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nice bir eşk-i firakınla pür olsun gözümüz
Makamı:
Rast
Bestekarı:
M. Nûrettin Selçuk
Söz Yazarı:
Münif Paşa
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
15989