Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Bolahenk Nûri Bey
Söz Yazarı:
Abdülehad Nûri (Şeyh)
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14174