Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Zeki Altun (Hâfız)
Söz Yazarı:
Zîver Paşa
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
8454