Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şûh-i âfet darıldım gâyet
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Nikoğos Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
4298