Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Necdet Dönmez
Söz Yazarı:
Nahîfî
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
9650