Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
4030