Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey yosma şûh-i pür-edâ
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Düyek
REPno:
4329