Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yıl bindokuzyüzondokuz
Makamı:
Rast
Bestekarı:
Mutlu Torun
Söz Yazarı:
C. Sâhir Erozan
Formu:
Çocuk Şarkısı
Usulü:
Sofyan
REPno:
12462