Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
4339