Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler
Makamı:
Rehavi
Bestekarı:
Hâfız Post
Söz Yazarı:
Sırrî (Şeyh)
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3384