Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey padişâhım şevketin lûtf ile her dem şöhretin
Makamı:
Rehavi
Bestekarı:
Nûman Ağa
Söz Yazarı:
Sermet Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
4225