Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4357