Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine ey rûh-i musavver kafes-i tende misin
Makamı:
Rehavi
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
Enverî (16.yy)
Formu:
Beste
Usulü:
Berefşan
REPno:
11461