Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Senin ey kamet-i bâlâ
Makamı:
Revnaknüma
Bestekarı:
Yahyâ Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9603