Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Derdimin dermânı sensin yüce sultânım meded
Makamı:
Saba
Bestekarı:
Rûşen Efendi
Söz Yazarı:
Mehmet Muhyittin (Üftâde)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14120