Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa
Makamı:
Saba
Bestekarı:
Şâkir Efendi (Hâfız)
Söz Yazarı:
Müctebâ
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14648