Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler
Makamı:
Saba
Bestekarı:
S.Eyyûbi Işıksal
Söz Yazarı:
Şemseddîn Sivâsî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16115