Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Gülzâr-ı letâfetsin sen
Makamı:
Saba
Bestekarı:
İzzet Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
5753