Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Habîbullah cihâne can değil mi
Makamı:
Saba
Bestekarı:
İsmail Dede Efendi
Söz Yazarı:
Abdülehad Nûri (Şeyh)
Formu:
İlahi
Usulü:
Aksak
REPno:
14239