Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni
Makamı:
Saba
Bestekarı:
Ahmet Irsoy
Söz Yazarı:
Şevkî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14296