Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz
Makamı:
Saba
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
R. Mahmut Ekrem
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
8330