Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Emin Ongan
Söz Yazarı:
Mecdinevin Tanrıkorur
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8609