Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
O şûhun ey gönül düşnâm-ı lâ'li telh-bâr olmaz
Makamı:
Saba
Bestekarı:
Halifezâde Tâhir Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
8543