Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sana ben gönlümü verdim
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Tâhir Ağa
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9126