Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sana bend olmak ey serv-i sehî âzâde-serliktir
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
9130