Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bin yıl sürecek vuslatı bir an gibi geldi
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Şentürk Deveci
Söz Yazarı:
Yılmaz Karakoyunlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
20115