Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Ûdî Server Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2117