Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Zeki Altun (Hâfız)
Söz Yazarı:
A. Ulvi Kurucu
Formu:
İlahi
Usulü:
Müsemmen
REPno:
14587